K-FLEX / BLOG

TR EN ES

BLOG

Dökme Zeytin İhracatı ve Sevkiyatında K-Flex

Dökme Zeytin İhracatı ve Sevkiyatında K-Flex

Dökme zeytin taşımasında genellikle 220L’lik variller kullanılmaktadır ve sevkiyat esnasında malın kalitesinin korunması kritik öneme sahiptir. LiquA olarak, innovatif ürünler geliştirmeyi hedeflememizin sonucunda zeytin taşıması ve depolamasında kullanılmaya başlanan K-Flex’i geliştirdik.  Bu sayede K-Flex ,mevcutta kullanılan varillere kıyasla; daha etkin taşıma ve depolama imkanı sunmasının yanı sıra, daha yüksek süzme ağırlık oranı ile maliyet avantajı da sağlamaktadır.    

Lojistik hizmetimiz ile dünyanın her yerine zeytinlerinizi daha etkin ve ekonomik şekilde taşımanıza yardımcı olabiliriz.

Salamura içindeki zeytinlerinizi, 20DC ekipman içinde 1000L’lik K-Flex’lerimiz sayesinde üst üste 2 sıra veya TIR içinde tek sıra koyarak teslimat adresine güvenli bir şekilde ulaştırmaktayız. Bu hizmeti sağlarken daha yüksek süzme ağırlık oranının beraberinde getirdiği lojistik maliyet avantajından da faydalanacaksınız.

K-Flex , salamura ile zeytini birkaç dakika içinde kolay şekilde doldurabilmeniz için uygun bir dolum bacasına sahiptir. Boşaltım için de tabandaki boşaltım bacası ile kolay ve hızlı bir operasyon imkanı sağlamaktadır. Bu sayede alışılagelmiş yöntemlere kıyasla işgücünüzde %87 oranında azalma olacaktır.

K-Flex teorik olarak katlanabilir bir Big Bag’tir. Boş haldeyken neredeyse hiç yer kaplamaz. 4 varilin kapladığı yere 30 adet boş K-Flex sığabilir.

Salamura içindeki zeytinleriniz kapalı alanda ya da dış ortamda 1 yıla kadar K-Flex içinde depolanabilir.

 

K-Flex’in avantajlarını farklı şekilde ifade etmek gerekirse;

  • 20DC ekipmana 20 adet 1000L’lik K-Flex yüklenebildiğinden , 20000L hacim kullanılabilmektedir. 80 varil yüklendiğinde kullanılan hacim 17600L’dir.
    • 40DC ekipmana ise 20 adet 1300L’lik K-Flex tek sıra yüklenebilir , bu sayede 26000L hacim içinde zeytinlerinizi sevk edebilirsiniz.
  • 1000L K-Flex , 4x220L varilden fazla kapasiteye sahiptir. 4 varil yerine 1 adet K-Flex dolumu ile işgücünüz %87 oranında azalacaktır. Aynı fayda boşaltımda harcanacak işgücü için de geçerlidir.